Wat is een virus en wat is dan een Corona-virus.

Nee, ik was nooit bang om besmet te worden, aangeraakt te worden door iemand die griep had of verkouden was. Ook toen de kinderen klein waren hield ik ze ook niet van hun vriendjes of vriendinnetjes vandaan die waterpokken hadden. Natuurlijk handelde ik er wel naar wanneer ze zich niet goed voelden en ze koorts hadden. De enige manier om hen weer op de been te helpen was rust en slapen. Intuïtief voelde ik dat we ons immuunsysteem, dus onze weerstand daardoor sterker maken. Niet om het feit om weg te blijven en op afstand te houden bij iemand die ziek was. Eenieder zou denken: “Je gaat het toch niet opzoeken!” Ik zocht het niet op, maar ik ging het ook niet uit de weg. De laatste keer dat ik griep kreeg was nadat ik zon 35 jaar jaren geleden een griepprik op mijn werk heb gekregen. Het was gratis en bovendien werd het voorgeschreven door het RIVM. Er destijds van uitgaande dat ze dit met de beste bedoelingen hadden geregeld. Het zou echter de eerste en de laatste zijn keer zijn dat ik de griepprik kreeg, want direct daarop werd ik heel erg ziek. Ik was nog nooit zo ziek geweest. Ik besloot dus om nooit een griepprik of iets dergelijks te nemen. Daarna ben ik nooit meer ziek geweest, dat wil zeggen ik heb geen “griep” gehad.

Ik verwonderde mij erover dat anderen wel ziek waren in bepaalde tijden van het jaar en ik niet. Natuurlijk had ik ook wel mijn andere pijntjes, maar dat had niets te maken met een zogenaamd griepvirus. Door mijn nieuwsgierigheid ging ik verder onderzoeken of het wel juist was, van hetgeen ik een vermoeden had. Werd ik ziek van de griepprik of was het toch iets anders. Een aantal jaren geleden las ik dus de artikelen die geschreven zijn over Louis Pasteur. Volgens hem zorgde een virus voor besmetting, maar het bewijs heeft hij nooit kunnen vinden en op zijn sterfbed gaf hij zijn bedrog toe.

 

Ik citeer hier een tekst:

“Louis Pasteur:

Op 27 december 1822, dit jaar dus 2 eeuwen geleden, werd in de familie Pasteur een jongetje geboren dat de naam Louis kreeg. Later zou Louis scheikundige en microbioloog worden en werd hij bekend om zijn ontdekkingen over de principes van vaccinatie, microbiële fermentatie en een proces dat naar hem vernoemd werd: pasteurisatie. Pasteur’s onderzoek leidde tot opmerkelijke doorbraken in het begrip van de oorzaken en preventie van ziekten, die de basis legden voor hygiëne, volksgezondheid en veel van de moderne geneeskunde. Maar er was één probleem. En dat was dat Louis Pasteur geen oorzakelijk verband had kunnen leggen tussen wat hij dacht te zien en wat er gebeurde. Er traden dus situaties op, waarbij hij ten onrechte aannam dat het één het gevolg was van het ander. En juist in wetenschappelijk onderzoek is het bewijs van een causaal verband van levensbelang. Maar 200 jaar geleden keek men blijkbaar nog niet zo nauw. Zijn zogenaamde ontdekking ging als een lopend vuurtje over de wereld. Het was te laat om terug te krabbelen. Als hij nu zou zeggen dat er geen oorzakelijke verbanden waren, kwamen zijn onderzoek en roem in gevaar. Hij moffelde de waarheid dan ook stiekem weg in een soort van ‘dubbele boekhouding’ waarin hij minutieus bijhield welke onderzoeken hij in wérkelijkheid had gedaan, in tegenstelling tot wat hij bewéérde te hebben gedaan. Zou hij de waarheid verteld hebben, dan zou het hem zijn carrière gekost hebben.

Pasteur de fraudeur

Het probleem was namelijk dat wanneer mensen ziek werden, hij de oorzaak toeschreef aan iets dat zo klein was dat we het, in ieder geval destijds, niet konden waarnemen. Hij noemde deze zeer kleine ziekteverwekkers: virussen. Interessant is dat de oorspronkelijke betekenis van het woord ‘virus’, dat uit het Latijn stamt, ‘gifstof’ betekent! Maar Pasteur gaf zijn eigen betekenis aan het woord. Een virus was volgens Pasteur veel kleiner dan een bacterie en zorgde voor besmetting en verspreiding van ziekten. Dat was zijn aanname. Tot op de dag dat hij stierf heeft hij het bewijs voor zijn eigen aannames niet kunnen vinden. Op 28 september 1895 stierf hij en naar verluid gaf hij op zijn sterfbed zijn bedrog toe. Sowieso heeft één van zijn nazaten in de jaren ’70 van de vorige eeuw zijn geschriften overgedragen aan de Nationale Bibliotheek van Parijs. Geschriften waarvan Pasteur bij testament had laten vastleggen dat ze nooit geopenbaard zouden mogen worden. Inmiddels is duidelijk waarom!”

Dus hoe zit het dan, dat tot op de dag vandaag men nog steeds ervan uitgaat dat er een virus is?

 De geboorte van Farma

Er waren bepaalde lieden die gretig gebruik maakten van deze leugen van Louis Pasteur. Hun reden was simpel: winst!”

Want bestaat er dan überhaupt wel een griepvirus, verkoudheidsvirus, Ebola virus, Sars-virus etc.

https://www.gezondwereldnieuws.com/de-ziektekiem-theorie-van-louis-pasteur-is-een-fraude-maar-brengt-veel-geld-op