Ik heb een klacht, wat nu?

Het kan voorkomen dat u als cliënt van onze praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Onze voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met ons bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan kunt u gebruik maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

1. Leg de klacht neer

Onze praktijk is aangesloten bij het WKKGZ geschillencommissie voor alternatieve en complementaire therapeuten. GAT is aangesloten bij een door het GAT erkende beroepsorganisatie. Bent u ontevreden over uw behandeling? Geef dit dan door aan deze beroepsorganisatie.

2. Dien de klacht in

Dien de klacht in bij GAT. Betaal het klachtengeld (€125). Dit bedrag ontvangt u terug indien u in het gelijk wordt gesteld. De klachtenfunctionaris is een schakel tussen cliënt en therapeut.

3. Commissie doet uitspraak

Komen u en de therapeut niet tot een oplossing samen met de klachtenfunctionaris? De GAT geschillencommissie wordt bij elkaar geroepen en deze zal een passende en bindende uitspraak doen.

Meer informatie vindt u via de website van GAT.