Integratieve zorg, Jeannine Atalantabloem, transformatie

Pak het probleem bij de wortel aan

Mediumschap atalantabloem JeannineDe basis van integratieve therapie is bewustwording en is geen nieuwe stroming maar een integratie van de stromingen. Het is een diepgaande en actieve therapie die je helpt bij het bewust worden, begrijpen en loslaten van oude, belastende patronen en gevoelens. Met als gevolg dat je het heden kunt ervaren voor wat het werkelijk is, zonder illusies en gekleurde filters, vanuit wie je werkelijk bent: je ware zelf.
Kenmerkend voor deze therapie is dat je problemen daadwerkelijk bij de wortel leert aanpakken.

Integratieve therapie ondersteunt en begeleidt je in jouw proces van verandering, groei en zelfhelend vermogen. Omdat ieder mens uniek is zullen we samen kijken welke therapie en op welke wijze bij je past, zodat je ruimte krijgt voor je eigen verantwoordelijkheid. De kennis over oorzaken en de oplossingsmogelijkheden zijn bij jou aanwezig. Je zult zelf de verantwoordelijkheid nemen om er achter te komen wie je werkelijk bent.

Persoonlijke groei

In de therapie gaat het er voornamelijk om hoe je in het dagelijks leven reageert op gebeurtenissen. We kunnen boos, verdrietig of bang worden en weten vaak niet waar deze reactie vandaan komt. Bijvoorbeeld plotseling boos worden op je zoontje of collega wanneer hij niet datgene doet wat je aan hem hebt gevraagd. Dit noemen we triggers. Het niet luisteren kun je dan interpreteren als “Hij heeft lak aan me” of “hij neemt me niet serieus”.
De manier waarop we onszelf, de ander en de wereld om ons heen beleven wordt grotendeels bepaald door pijnlijke, verdrongen gebeurtenissen uit het verleden en de daaruit voortgekomen overlevingspatronen. Vaak is het een reflectie uit het verleden, waarop we het heden niet zien voor wat het werkelijk is.

Invloeden vanuit het verleden zoals: opvoeding, religie, onderwijs, sport kan sporen achterlaten in diegene die we nu zijn. Integratieve Therapie helpt je bij het loskomen van deze ballast. Oude reactie patronen en gevoelens worden doorbroken, verwerkt en geïntegreerd. Je gaat anders denken, voelen en handelen, omdat je het op een andere wijze kunt zien, waarom je op bepaalde gebeurtenissen reageert. Je weet dan dat het een reactie is vanuit je verleden. Het wordt je niet verteld, maar het wordt bij jou geïntegreerd door inzicht dat je tijdens de behandeling krijgt. De duur van de therapie is 2 tot 3 behandelingen.

Zie onze behandelingen